Kezdjük a 2015-ös évet pár hasznos tanáccsal, Lev Tolsztoj volt a szerzőjük, a Naplójában jegyezte  le ezeket a téziseket.

 

 

Az akarat fejlesztésének szabályai

1. kategória.

1. Ötkor kelni, kilenckor vagy tízkor feküdni, és nappal alhatsz két órát.

2. Mértéktartóan enni, de nem édességet.

3. Egy órát járni gyalog.

4. Teljesíteni minden előírtat.

5. Meg[……] egy nőt havonta egyszer vagy kétszer.

6. Lehetőség szerint mindent önállóan végezni.2. kategória.

1. Szeretni mindenkit, akinek csak hasznára lehetek.

2. Megvetni a gazdagságot, dicsőséget és a nem józan észen alapuló közvéleményt.

3. Előnyben részesíteni a saját érdekeimet mások szórakozásával szemben, és fordítva.


3. kategória.

1. A képzelet működését csak a legszükségesebb esetben megengedni.

2. A figyelmet csakis egy tárgyra összpontosítani.

3. Csak a legszükségesebb esetben hozzáfogni más dologhoz, amíg az első nincs befejezve.

4. A figyelmet csakis olyan tárgyra irányítani, amely gondolkozást igényel.

5. Egyetlen gondolatot sem szabad elhagyni anélkül, hogy le ne jegyezzem és tovább ne gondoljam a megfelelő időben.

6. Bármely tevékenység közben gondolni kell annak céljára.

7. A szükségleteinket csak olyan mértékben kielégíteni, amilyet az megkíván.

8. Csakis a közvetlenül előttem álló dolgokra gondolni.

1847. Február 16. (Kazany) 5. oldal
Lev Tolsztoj: Napló

 

Az emlékezőtehetség fejlesztésének szabályai

23. Mindarról, amit tanulsz, állíts össze vázlatot, és tanuld meg kívülről.

24. Mindennap tanulj verset azon a nyelven, amelyben gyenge vagy.

25. Este ismételd el azt, amit a nap során megjegyeztél. Minden héten, hónapban, évben vizsgáztasd le magad abból, amit tanultál, ha pedig úgy találod, hogy elfelejtettél valamit, akkor kezdd elölről.

11. oldal
Lev Tolsztoj: Napló