Hogyan legyünk indiánok?

Az indiánnemzet sorsa alighanem megpecsételődött már, ezért a társadalmi felemelkedésre vágyó indián fiatal számára az egyedüli lehetőséget az jelenti, ha az indián fiatal egy westernfilm szereplője lehet. E célból következzék itt néhány alapvető instrukció, mely az indián fiatalt különféle békés és hadi megmozdulásai során hozzásegítheti, hogy „westernindián”-ná képezze ki magát, ily módon oldva meg a kategóriájára jellemző helyi alulfoglalkoztatottság problémáját.

Támadás előtt

1) Sohase támadjunk azonnal: néhány napi előnyt adva messziről hívjuk fel magunkra a figyelmet jól látható füstjelekkel, hogy a postakocsi vagy az erőd idejében értesíthesse a könnyűlovasságot.
2) Ha lehet, oly módon vétessük észre magunkat, hogy kis csoportokban körbetelepszünk a hegyre. Az őrszemeket nagyon magányos csúcsra állítsuk.
3) Hagyjunk hátra nyilvánvaló jeleket: lópatanyomokat, tábortűz hamuját, tollakat és amuletteket, amelyek alapján rá lehet ismerni a törzsünkre.

Támadás postakocsi ellen

4) támadáskor mindig messziről kövessük, de legalábbis csak oldalazva kísérjük a postakocsit, hogy könnyű legyen eltalálni bennünket.
5) Fékezzük meg musztángjainkat, melyek köztudomásúan gyorsabbak, mint az igáslovak, nehogy elébe vágjanak a postakocsinak.
6) Csakis egyenként próbálkozzunk a postakocsi megállításával: vessük magunkat a lovak hámjára oly módon, hogy a kocsis eltalálhasson és mi a kerekek alá kerüljünk.
7) Sohase vágjuk elé sokadmagunkkal a postakocsi útját: azonnal megállna.

Támadás magányos farm, vagy szekértábor ellen

8) Sohase támadjunk éjjel, mikor a farmer nem számít ránk. Tartsuk magunkat ahhoz az elvhez, mely szerint az indián csakis nappal támad.
9) Hallassunk kitartóan coyote-kiálltásokat, hogy tudni lehessen, hol vagyunk.
10) Ha egy fehér ember hallat coyote-kiálltást, azonnal kapjuk fel a fejünket, hogy könnyű célpontot nyújthassunk.
11) Támadjunk körkörösen, de sohase szűkítsük a kört, hogy ily módon egyenként lehessen eltalálni bennünket.
12) Sohase kerengtessük egyszerre minden emberünket, pótoljuk egyenként az elesetteket.
13) Habár nincs kengyelünk, valahogy akadjon be a lábunk a lószerszámba, hogy amikor eltalálnak, a ló még hosszan vonszoljon.
14) Tisztességtelen kereskedőktől olyan puskát vegyünk, melynek nem ismerjük a működését. 15) Tartson sokáig, amíg megtöltjük.
16) Ne szakítsuk meg a kerengést akkor sem, amikor megérkeznek az övéik, tétlenül várjuk be a lovasosztagot, és az első puskalövésre szaladjunk szerteszét, hogy egyenként lehessen a nyomunkba eredni.
17) Magányos farm esetében egyetlen emberünk derítse fel a helyszínt éjszaka. Az illető osonjon egy kivilágított ablakhoz, és bámuljon egy bent tartózkodó fehér nőt mindaddig, amíg a nő észre nem veszi az ablaküveg mögött az indiánpofát. Várjuk meg, míg a nő felvisít, és a férfiak kirohannak, majd próbáljuk meg menekülni.

Támadás az erőd ellen

18) Először is eresszük szabadon éjnek idején a lovakat. Ne fogjuk be őket. Hadd széledjenek szét a prérin.
19) Ha ostromkor falmászásra kerül sor, egyenként másszunk. Először a puskánk bukkanjon elő, majd szép lassan a fejünk, s csak akkor jelenjünk meg egészen, amikor a fehér nő már felhívta ránk egy mesterlövész figyelmét. Ne az erőd belseje felé zuhanjunk, hanem hanyatt kifelé.
20) Ha messziről lövünk, álljunk ki jól láthatóan egy szirtfokra, hogy az alattunk lévő sziklákon szétzúzódhassunk, amikor előrezuhanunk.
21) Közvetlen összecsapáskor késlekedjünk a célzással.
22) Ugyanezen alkalmakkor sohase használjunk pisztolyt – hiszen ezzel máris eldőlne az összecsapás kimenetele -, csakis szálfegyvereket alkalmazzunk.
23) A fehérek kirohanása esetén sohase zsákmányoljunk fegyvert a megölt ellenségtől. Csak az óráját vegyük el, de aztán szorítsuk a fülünkhöz, és addig csodálkozzunk, hogy ketyeg, amíg rajtunk nem üt az újabb ellenség.
24) Ellenség foglyul ejtése esetén az ellenséget ne öljük meg mindjárt, hanem előbb kössük cölöphöz, vagy zárjuk sátorba, és várjunk újholdig, hogy kiszabadíthassák.
Biztos, ami biztos, az ellenség kürtösét azért öljük meg, mihelyt távolról felharsan a könnyűlovasság kürtjele. Az erőd kürtöse ilyenkor mindig felpattan, és az erőd legmagasabb pontjáról választ fúj.

Egyéb esetek

25) Az indián falu elleni támadáskor fejvesztve rontsunk ki sátrainkból, és összevissza szaladgálva próbáljunk magunkhoz venni fegyvereinket, melyeket előzőleg nehezen megközelíthető helyeken hagytunk.
26) Ellenőrizzük a kereskedőtől vásárolt whisky minőségét: a kénsav aránya három az egyhez legyen.
27) Vonat áthaladása esetén feltétlenül utazzon egy indiánvadász is a vonaton, s ha megbizonyosodtunk róla, rúgtassunk a szerelvény mellé, és puskánkat lengetve hallassunk üdvrivalgásokat.
28) Magasból egy fehér ember nyakába ugorva vigyázzunk, nehogy azonnal megsebezzük s késünkkel, mert akkor fuccs a birkózásnak. Várjunk, amíg a fehér ember megfordul.

1975.

Umberto Eco: Bábeli beszélgetés. Minimálnapló