Címkefelhő
Feedek
Megosztás
HTML
HTML
HTML

Stieg Larsson - Amazon-ia II.

0

Itt a  folytatás, Larsson amazonokat bemutató fejezetbevezetői A kártyavár összedől című regényéből.

 

 

III. rész – Lemezhiba
Május 27. – június 6.

A Krisztus előtti I. században élt szicíliai görög történetíró, Diodórosz amazonokról számol be Libüában, ami ebben az időben az összes, Egyiptomtól nyugatra fekvő észak-afrikai terület gyűjtőneve volt. Ginokráciában éltek, ami azt jelentette, hogy állami – és így katonai – hivatalt csak nők vállalhattak. A legenda szerint itt uralkodott Mürina királynő, aki harmincezer női harcos és háromezer szintén női lovas élén Szírián és Európán át az Égei-tengerig hatolt, miközben egész sor férfisereget győzött le. Amikor végül elesett, seregei szétszéledtek. Mürina hadai azonban nyomot hagytak a régióban. Az anatóliai nők fegyvert fogtak a Kaukázusból érkező invázió elhárítására, miután a férfiak mind egy szálig elestek. Ezek az asszonyok a fegyverforgatás minden fortélyában jártasak voltak, az íjjal, a dárdával, a csatabárddal és a lándzsával egyaránt remekül bántak. Bronzfegyvereiket és vértjeiket görög minta alapján készítették. A házasságot elutasították, mivel a nők leigázásának tartották. Hogy mégis gondoskodjanak az utánpótlásról, a nőknek időnként eltávozást engedélyeztek a szolgálatból, melynek során a környéken élők közül véletlenszerűen kiválasztott férfiakkal háltak. Ártatlanságát azonban csak olyan nő adhatta fel, aki már legalább egy férfival végzett a csatában.


********************************************

IV. rész – Újraindítás
Július 1. – október 7.

Az ókori Görögországban, Dél-Amerikában és Afrikában gazdagon burjánzó amazonlegendák ellenére a női harcosok létezésének csak egyetlen, történelmileg is bizonyított példáját ismerjük mégpedig a nyugat-afrikai Dahomey, a mai Benin fonjának, azaz uralkodójának női seregét. Ezek az asszonyok nem szerepelnek a hivatalos hadtörténetben, nem forgattak róluk érzelgős filmeket, és még ma is legfeljebb lábjegyzetekben bukkannak fel. Egyetlen tudományos munka szól róluk: Stanley B. Alpern Amazons of Black Sparta című könyve (Hurst & Co Ltd, London, 1998). Pedig olyan haderő volt, amely az akkori gyarmatosító csapatok férfi elitkatonáival is vetekedett. Még nem sikerült tisztázni, mikor alapították ezt a sereget, de néhány forrás a XVII. századra teszi. Eredetileg királyi testőrség volt, de az idők során hatezer harcost számláló gárdává fejlődött. De nem díszőrségről volt szó. Mintegy kétszáz évig ők alkották a fon fő haderejét az európai gyarmatosító hatalmakkal szemben. A francia csapatok, amelyeket többször is legyőztek, rettegték őket. Csak 1892-ben sikerült legyőzni a nők seregét, amikor Franciaország modernebb, jobban felszerelt egységeket vetett be. Nem tudjuk, hány nő esett el. A túlélők még egy évig gerillaharcot folytattak, és a sereg veteránjait még a negyvenes években is fotózták, és interjúkat készítettek velük.

Stieg Larsson - Amazon-ia I.

0

Nem, ez nem új  Stieg Larsson novella vagy egyéb írás, hanem a A kártyavár összedől című regényének fejezeteket bevezető szövegei. Két részben közreadom, érdekesek!

 

 

I. rész – Közjáték egy folyosón
Április 8-12.

Az amerikai polgárháborúban mintegy hatszáz nő is harcolt. Férfinak öltözve soroztatták be magukat a seregbe. Hollywoodot azonban ez sosem érdekelte, s ezzel a kultúrtörténet egy igen szép darabját engedi kicsúszni a kezéből. Netán ideológiailag kényes lenne a dolog? Annyi bizonyos, hogy a nemi határokat nem tisztelő nőkkel mindig is megszenvedtek a történetírók, és ezek a határok sehol sem olyan élesek, mint a háború és a fegyverforgatás esetében. A történelem, az ókortól a modem korig, mégis időről időre tanúságot tesz női harcosokról – amazonokról. És mivel a háborúk nem sokat törődnek a nemekkel, olyankor is kitörhetnek, amikor éppen nő uralkodik az ország fölött. A történelemkönyvek tehát szükségképpen számos harcos királynőt is felsorolnak, akiket éppúgy említeni kell, mint Churchillt, Sztálint vagy Rooseveltet. A babilóniai Szemirámisz, aki az asszír birodalmat alapította, és Boadicea, aki az egyik legvéresebb angol felkelést vezette a rómaiak ellen, csak két példa. Utóbbi egyébként szobor formájában ott áll a Temze-hídon, a Big Bennel szemben. Ha esetleg arra járnának, üdvözöljék őt a nevemben. A történelemkönyvek azonban hallgatnak azokról a harcos nőkről, akik egyszerű katonaként élték át a háborúkat, beléptek a seregbe, és a férfiakkal azonos körülmények között csatáztak az ellenséggel. Pedig megtették. Alig zajlott le háború női résztvevők nélkül.

***************************************

II. rész – A Hacker Köztársaság
Május 1-22.
Egy 697-ből származó ír törvény megtiltja a nőknek a katonáskodást – ami természetesen arra utal, hogy addig viszont igenis engedélyezett volt számukra. A történelem során olyan népeknél jelentek meg női katonák, mint például az arabok, berberek, kurdok, az indiai rádzsputok, a kínaiak, filippínók, maorik, pápuák, az ausztráliai és mikronéziai bennszülöttek vagy az amerikai indiánok. Néhány legenda az ókori Görögország félelmetes harcosnőiről is szól. Olyan asszonyokról beszélnek, akiket kislánykoruktól fogva a harc művészetére és fegyverforgatásra oktattak, és hozzászoktattak a nélkülözéshez. A férfiaktól elkülönülten éltek, és saját seregükkel vonultak háborúba. Mesélik, hogy nem ritkán legyőzték a férfiakat a csatában. Az amazonok a görög irodalomban is előfordulnak, például Homérosz Iliászában, amely i. e. 730 körül keletkezett. A görögöktől származik maga az „amazon” elnevezés is. Általában „melletlen”-nek szokás fordítani. Állítólag azért hívták őket így, mert a jobb mellüket eltávolították, hogy könnyebben megfeszíthessék az íjat. Bár a kor legnagyobb görög orvosai közül néhányan, például Hippokratész és Galénosz, egyetértettek abban, hogy egy ilyen operáció valóban megkönnyítette volna a fegyver használatát, mégis kétséges, hogy valóban végeztek-e efféle beavatkozást. Nyelvészeti téren is akadnak kérdőjelek ezzel kapcsolatban – nem teljesen egyértelmű, hogy az első „a” betű az „amazon” szóban valóban fosztóképző-e. Az is fölmerült, hogy netán épp az ellenkezőjét jelenti: vagyis amazonnak a kivételesen nagy mellű nőket hívták volna. Olyan képre, amulettre vagy szoborra sem bukkantak eddig, amely a jobb mellétől megfosztott nőt ábrázolna.